ΕΦΚΑ: Εργασίες συντήρησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του

0

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι την Κυριακή, 15/09/2019 από τις 09:00 έως τις 17:00, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στο Πληροφοριακό Σύστημα που φιλοξενεί τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, οι οποίες θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας για το παραπάνω χρονικό διάστημα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Σχόλια