ΕΦΚΑ: Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2019

0

ΘΕΜΑ: «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους
2019»

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α89583/4121/10-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για τις εορτές Χριστουγέννων 2019, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δε θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2019 και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΟΥ ΑΤΕΛΟΥ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ