Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η παράταση μονοπωλίου του ΟΠΑΠ

0

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ θα λάβει δεκαετή παράταση, ισχύος μέχρι τα τέλη του 2030, για τα αποκλειστικά του δικαιώματα σε σχέση με 13 τυχερά παιχνίδια και θα του χορηγηθεί αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης για 35.000 βιντεοτερματικά λαχειοφόρου αγοράς δεκαετούς διάρκειας, έως το 2022.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η παράταση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του ΟΠΑΠ και η χορήγηση σε αυτόν αδείας VLT (Video Lottery Terminals), δεν θα επιφέρει αθέμιτα οικονομικά οφέλη στον Οργανισμό, δεδομένου ότι το τίμημα που θα καταβάλει ο ΟΠΑΠ συνολικά για τις δύο περιπτώσεις ανταποκρίνεται στα δεδομένα της αγοράς.

Επιπλέον, η Ελλάδα συνεργάστηκε στενά με την Επιτροπή, καταλήγοντας στην εφαρμογή επιπρόσθετου τέλους έως 5% επί των ακαθάριστων εσόδων των VLT, αναλόγως του ύψους των εσόδων αυτών.

Κατόπιν τούτων, κρίθηκε από την Επιτροπή ότι η παράταση ισχύος των αποκλειστικών δικαιωμάτων του φορέα και η άδεια εκμετάλλευσης VLT δεν περικλείουν πλέον κρατική ενίσχυση. Τέλος, σύμφωνα με τον Επίτροπο για θέματα ανταγωνισμού της ΕΕ, Χοακίν Αλμούνια, η έγκριση της παράτασης του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ θα συμβάλει στην έγκαιρη ιδιωτικοποίησή του.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ [Link]