Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτοπή το ν/σ του νέου κώδικα δήμων- κοινοτήτων

0

Εγκρίθηκε χθες από την Κυβερνητική Επιτροπή το σχέδιο του νέου δημοτικού και κοινοτικού κώδικα το οποίο αναμένεται να κατατεθεί τον Ιανουάριο στη Βουλή, αφού προηγηθεί η τελική συζήτηση με την ΚΕΔΚΕ

Ονέος κώδικας περιλαμβάνει αρκετές καινοτομίες.

1. Οσον αφορά στις αρμοδιότητες των δήμων και κοινοτήτων γίνονται πλέον σαφείς με τον πιο λεπτομερειακό τρόπο οι αποκλειστικές αρμοδιότητες επί τοπικών υποθέσεων των δήμων και των κοινοτήτων και καταγράφονται με σαφήνεια.

Στο εξής οι ΟΤΑ Α βαθμού γνωρίζουν το πεδίο αρμοδιότητάς τους και έτσι διευκολύνεται και ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

2. Με την κώδικα γίνεται πράξη η τοπική δημοκρατία αφού δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της μειοψηφίας πάνω στις πράξεις της πλειοψηφίας, ενώ επιπλέον ο πολίτης έχει δικαίωμα να υποβάλει αναφορές και ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λαμβάνει απαντήσεις.

3. Ο πρόεδρος του δ.σ. προέρχεται πλέον από τη μειοψηφία και οι αιρετοί σε δήμους άνω των 5.000 κατοίκων εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, αφού συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 42% των ψήφων. Κοινότητες πάνω από 4.000 κατοίκους μετατρέπονται σε δήμους και καταργείται η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης των αιρετών ενώ διατηρείται μόνο η ποινή της αργίας.

4. Εξυγιαίνονται οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Στο εξής θα υπάρχουν δυο κατηγορίες:

α) η αμιγής που αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο του προνοιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης και δεν θα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

β) Ανώνυμες εταιρείες που οργανώνονται σε τρεις μορφές:

-κλασική μορφή ανώνυμης εταιρείας όπου ο δήμος έχει την πλειοψηφία και συμπράττει με άλλους φορείς

-ανώνυμες εταιρίες για αναπτυξιακές δραστηριότητες των ΟΤΑ όπου συμμετέχουν φορείς ΤΑ ή φορείς του δημοσίου και

-μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία που συνιστά αποκλειστικά ένας δήμος ή κοινότητα.

Οι επιχειρήσεις αυτές μέσα σε ένα χρόνο θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς προκειμένου να εξυγιανθούν, διαφορετικά τίθενται υπό εκκαθάριση.

Τέλος, στον κώδικα προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής τοπικών δημοψηφισμάτων για μείζονα θέματα στο πλαίσιο της αρμοδιότητας όμως των δήμων και με απόφαση των 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σχόλια