Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή ο νέος αναπτυξιακός νόμος

0

Η Κυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε χτες το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο, κατά τον Υπουργό Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφη, αποτελεί νόμο-τομή που δίνει πνοή σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, στις επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητα, την ποιότητα, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αίρεται η διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων επιχειρήσεων με στόχο την πρόσβαση όλων στα κίνητρα. Προβλέπεται επίσης διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των ενισχύσεων, ειδικά σε δραστηριότητες του τριτογενή τομέα αλλά και σε δράσεις που αφορούν την έρευνα και την τεχνολογία, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών, την εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ.

Επιπλέον, θα παρέχονται κίνητρα ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ σε ό,τι αφορά τις διαφορές επί της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων, αυτά μπορούν να υποβάλονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, διευρύνονται οι δυνατότητες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, εκτός των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου και από ειδικούς εμπειρογνώμονες και εξωτερικούς αξιολογητές, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης.

Ο κ. Αλογοσκούφης δήλωσε ότι το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή την άλλη εβδομάδα, θα ψηφιστεί ως το τέλος του χρόνου και θα τεθεί σε εφαρμογή απο το νέο έτος.

Σχόλια