Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία

0

Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή το νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογία, το οποίο και κατατίθεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί πόνημα δύο Υπουργείων (Ανάπτυξης και Παιδείας), θεωρείται από την κυβέρνηση ως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα.

Οι άξονες πάνω στους οποίους βασίζεται το νέο νομοσχέδιο είναι τρεις και αφορούν στην προώθηση προγραμμάτων συνεργασίας πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και μεγάλων εθνικών και διεθνών οργανισμών, στην ενίσχυση της έρευνας με κίνητρα για τους άριστους και τους καινοτόμους και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στις νέες τεχνολογίες.

Ωστόσο, έντονες είναι οι αντιδράσεις των πανεπιστημιακών για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο θεωρούν ότι πριμοδοτεί τα ιδιωτικά ινστιτούτα έρευνας, γι αυτό και εξήγγειλαν κινητοποιήσεις.

Σχόλια