Εγκρίθηκε από το τριμελές Εφετείο Μυτιλήνης η αίτηση εξυγίανσης της ΝΕΛ

0

Εγκρίθηκε απο το τριμελές Εφετείο της Μυτιλήνης η αίτηση εξυγίανσης της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου, η οποία είχε προχωρήσει σε συμφωνία με τους πιστωτές της.

Σημειώνεται ότι το Πρωτοδικείο της Μυτιλήνης είχε αρχικά απορρίψει πριν από 6 μήνες την αίτηση εξυγίανσης που είχε υποβάλει μέσα στο 2012 η εταιρεία με το σκεπτικό ότι υπάρχει κίνδυνος από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η ΝΕΛ να μην μπορεί να καλύψει ασφαλιστικές της υποχρεώσεις προς το ΝΑΤ, αλλά και προς τρίτους. Η ΝΕΛ είχε ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης και τελικά πέτυχε την έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης, έχοντας παράσχει όλες τις σχετικές διαβεβαιώσεις.

Η δικαστική απόφαση 124/2013, του εφετείου της Μυτιλήνης, επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης και κατά προέκταση συνιστά μια θετική εξέλιξη για την βιωσιμότητα της εταιρείας που έχει 41 χρόνια δραστηριότητας στον χώρο της ακτοπλοΐας.

Σχόλια