Εγκρίθηκε ο Κώδικας για τους υπαλλήλους Δήμων και Κοινοτήτων

0

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Κυβερνητική Επιτροπή ο Κώδικας για τους υπαλλήλους των Δήμων και Κοινοτήτων, έργο αναγκαίο αφού, σύμφωνα με τον κ. Πρ. Παυλόπουλο, από το 1981 έως σήμερα το καθεστώς ήταν διασπαρμένο και σε πολλές περιπτώσεις αντιφατικό.

Οι ρυθμίσεις του νέου Κώδικα δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν οι δήμοι καλύτερα με το προσωπικό τους, με στόχο την ομαλή προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες και οι υπάλληλοι πλέον εντάσσονται στην ιεραρχία και καταργείται κάθε είδους αδιαβάθμιστο προσωπικό.

Ο νέος κώδικας αναμορφώνει το σύστημα επιλογής των προϊσταμένων στους δήμους και καθιερώνει τη διεξαγωγή προφορικής συνέντευξης ως κριτήριο επιλογής, η οποία για τους μεν γενικούς διευθυντές θα διενεργείται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που θεσπίζεται με το νέο Κώδικα, για τους δε διευθυντές από τα υπηρεσιακά συμβούλια στις έδρες των νομών.

Σχόλια