Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την αποτελεσματική καταπολέμηση της πειρατείας

0

Η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ενέκρινε το νομοσχέδιο για την αποτελεσματική καταπολέμηση της πειρατείας στην Ελλάδα, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το νομοσχέδιο, το οποίο στηρίχθηκε πλήρως από τους δημιουργούς, τους παραγωγούς και εν γένει από τους δικαιούχους των πνευματικών δικαιωμάτων, εναρμονίζει το ελληνικό δίκαιο με την Κοινοτική Οδηγία για την επιβολή των δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το νομοσχέδιο προωθεί ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν διαδικασίες ταχύτερης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, σε περιπτώσεις παράνομης διακίνησης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελεσματικότερης αποζημίωσης και προστασίας στις αστικές δίκες των νομίμων δικαιούχων, με στόχο η απονομή δικαιοσύνης στον ευαίσθητο αυτό τομέα να καταστεί ουσιαστικότερη.

Σχόλια