Εγκρίθηκε το ν/σ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

0

Εγκρίθηκε χθες από την Κυβερνητική Επιτροπή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης με το οποίο επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης και αναμορφώνεται το πλαίσιο σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Με το νομοσχέδιο απλοποιούνται οι διαδικασίες χορήγησης αδειών, υπερπενταπλασιάζεται η εγγυημένη τιμή αγοράς και επεκτείνεται ο χρόνος αγοράς από 10 σε 12 χρόνια, μειώνονται οι προθεσμίες για την αδειοδότηση, αποσαφηνίζεται το τοπίο για τις εκκρεμούσες αιτήσεις και αυξάνεται το ειδικό τέλος για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που φιλοξενούν τέτοιες επιχειρήσεις, σε 2,5% για την πρώτη πενταετία και στη συνέχεια σε 3%.

Επίσης θα δοθούν φορολογικά κίνητρα για τους ιδιώτες που θα χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή μικρών ποσοτήτων ρεύματος ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ κίνητρα θα δοθούν και για το φυσικό αέριο. Τα κίνητρα αυτά θα περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προς τα τέλη του χρόνου και θα ισχύσει από 1/1/2007.

Σχόλια