Εγκρίθηκε το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου

0

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών η απόφαση για την επιδότηση ενοικίου δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για το έτος 2007.

Σύμφωνα με την απόφαση η οικονομική ενίσχυση θα παρέχεται σε όλους τους δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. εργατοϋπαλλήλους και συνταξιούχους που το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα οικονομικού έτους 2007 δεν υπερβαίνει τα 11.500 ευρώ. Το όριο του ανώτατου καθαρού οικογενειακού εισοδήματος, που καθορίζεται παραπάνω, προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα (1) προστατευόμενο παιδί.

Το ποσό της επιδότησης καθορίζεται μηνιαίως, σε εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ για μεμονωμένα άτομα και έγγαμους δικαιούχους, σε εκατόν σαράντα (140) ευρώ για δικαιούχους με ένα (1) προστατευόμενο παιδί, σε εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ για δικαιούχους με δύο (2) προστατευόμενα παιδιά και διακόσια δεκαπέντε (215) ευρώ για δικαιούχους με τρία (3) και τέσσερα (4) προστατευόμενα παιδιά. Το ανωτέρω ποσό των 215 ευρώ προσαυξάνεται κατά 25 ευρώ μηνιαίως για κάθε ένα προστατευόμενο παιδί από το πέμπτο και άνω.

Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το έτος 2006 και θα καταβληθεί εφ΄ άπαξ και εφόσον βέβαια θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Σχόλια