Εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κρατική ενίσχυση για το πρόγραμμα εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης στην Olympic Catering

0

Το «πράσινο φως» για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ύψους 29 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει το πρόγραμμα εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης στην Olympic Catering δίνει η Κομισιόν.
Με χθεσινή απόφασή της, η Επιτροπή δέχεται ότι «το προτεινόμενο μέτρο, το οποίο χρηματοδοτεί τμήμα του δυσβάστακτου κόστους του προγράμματος, δεν θίγει το κοινό συμφέρον και μπορεί να θεωρηθεί ως συμβατό με την κοινή αγορά». Αναλύοντας το σκεπτικό της, αναφέρει ότι «η Olympic Catering πρέπει να μειώσει τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί, πλην όμως δεν καλύπτεται νομικά εάν προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Κατόπιν τούτου, οι ελληνικές αρχές προτείνουν να επωμιστούν τμήμα του κόστους του προγράμματος εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης, αποζημιώνοντας την Olympic Catering για το δυσβάστακτο κόστος του, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι το εν λόγω προσωπικό (121 υπάλλήλοι – περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των εργαζομένων) απολαμβάνει καθεστώτος εργασιακής ασφάλειας και αποδοχών που είχαν θεσπιστεί ενόσω η Olympic Catering ανήκε στο κράτος».
Η Επιτροπή καταλήγει σημειώνοντας ότι η κρατική ενίσχυση συνιστά μέτρο που «επιδιώκει κοινωφελή και αναγκαίο στόχο κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς εμπορικές επιπτώσεις».

Σχόλια