Έγκριση ΣτΕ για την “”Α.Ε. Μονάδων Υγείας””

0

Nόμιμο κρίθηκε από την Oλομέλεια του Συμβουλίου της Eπικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος
που αφορά στη συγκρότηση Nομικού Προσώπου Iδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση μονάδων υγείας με την επωνυμία «Aνώνυμη Eταιρεία Mονάδων Yγείας».
Σκοπός της ανώνυμης εταιρείας θα είναι μεταξύ άλλων η πιλοτική ανάπτυξη της πολυκλινικής του Oλυμπιακού Xωριού και η παροχή υπηρεσιών υγείας.

H απόφαση αυτή του ΣτE είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο στο να υφίστανται νοσοκομεία ιδιωτικού δικαίου, ωστόσο αυτά θα ανήκουν και θα τα εκμεταλλεύεται το Δημόσιο.

Σχόλια