Εγκύκλιοι εκλογών 25ης Μαϊου

0

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 18/22.4.2014 περί τρόπου διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk18_22042014.pdf

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 28/19.5.2014 περί επαναληπτικών δημοτικών εκλογών 25ης Μαΐου 2014

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk28_19052014.pdf

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 29/19.5.2014 περί επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών της 25ης

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk29-19052014.pdf