Εγκύκλιος 14/2015: Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας

0

Με την εγκύκλιο 14/15.05.2015 του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται διευκρινίσεις στους δήμους σχετικά με την επανασύσταση του θεσμού της δημοτικής αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 του Ν.4325/2015, ο οποίος δημοσιεύτηκε την 11η Μαΐου 2015, καταργείται ο θεσμός της διαθεσιμότητας του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ – Α’ 167) και επανασυστήνονται οι υπηρεσίες που καταργήθηκαν με το νόμο αυτό.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, μία εκ των υπηρεσιών αυτών ήταν και η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, μια υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιμη για την εύρυθμη λειτουργία των δήμων, καθώς αποτελούσε, μεταξύ άλλων, μηχανισμό εσόδων αλλά και βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 και μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και Υπουργεία, επιτυγχάνεται η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και η αποκατάσταση των υπαλλήλων της, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αναγκών των Δήμων και της ομαλής λειτουργίας της δημοσίας διοίκησης εν γένει.

Στη συνέχεια της εγκυκλίου παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στους δήμους, για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Σχόλια