Εγκύκλιος 2/2017 Εισ. Αρείου Πάγου – Μεταγωγή κρατουμένων για δικονομικούς λόγους

0

Αθήνα 26-4-2017
Αρ. Πρωτ. 2901
Αρ. Εγκυκλίου: 2/2017

Προς Τους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Περιφερείας του

Θέμα: Μεταγωγή κρατουμένων για δικονομικούς λόγους

Στην με αριθμ. πρωτ. 311/20-3-2017 συνημμένη σε αντίγραφο, αναφορά του Εισαγγελέα – Επόπτη στο Συγκρότημα Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού, επισημαίνονται δυσλειτουργίες που ανακύπτουν κατα τη διαδικασία μεταγωγής και επαναμεταγωγής κρατουμένων που παραγγέλλονται για δικονομικούς λόγους και δη εξέταση τους ως μαρτύρων στο δικαστήριο, που κλητεύονται μετά από αίτηση των κατηγορουμένων. Για άρση τους, επιβάλλεται, οι Εισαγγελείς που διέταξαν την μεταγωγή του κρατουμένου, προκειμένου να εμφανιστεί αυτός στο ακροατήριο του δικαστηρίου, να μεριμνούν, όπως υφίσταται άλλωστε και σχετική υποχρέωση από το άρθρο 75 ν. 2776/1929 “Σωφρονιστικός Κώδικας”, για την ταχεία επαναμεταγωγή του αμέσως όταν εκλείψει ο λόγος της μεταγωγής. Για τούτο, ο Εισαγγελέας που διέταξε την μεταγωγή, θα πρέπει να αναζητήσει πληροφόρηση από την Εισαγγελική αρχή του δικαστηρίου στο οποίο εξατάστηκε ο κρατούμενος και από τους υπευθύνους του Καταστήματος Κράτησης στο οποίο είχε μεταχθεί, συνεργαζόμενος και ενημερώνοντας τους τελευταίους για την επαναμεταγωγή.

Συναφώς με το θέμα της κλήτευσης κρατουμένων ως μαρτύρων στο δικαστήριο μετά από αίτηση των κατηγορουμένων (αρθρ. 327 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) θα πρέπει να ελέγχεται επισταμένως, το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης και η αναφορά σε αυτή ορισμένως του θέματος για το οποίο  κυρίως θα εξεταστεί ο μάρτυρας, όροι απαραίτητοι για το παραδεκτό της αιτήσεως κλήτευσης, χωρίς στην περίπτωση αυτή να γεννάται λόγος απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ), από παραβίαση υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου.

Ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Βασίλειος Πλιώτας 

Σχόλια