εγκύκλιος ΑΠ: Οδηγίες προς τους Εισαγγελείς για την διενέργεια έκτακτων διαχειριστικών ελέγχων

0

Ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Ν. Παντελής, με την υπ. αριθμ. 2/2013 εγκύκλιό [PDF] του, καλεί τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας να εξετάζουν ενδελεχώς τις καταγγελίες για διασπάθιση δημοσίου χρήματος προτού δώσουν παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας.

Ο Εισαγγελικός Λειτουργός επισημαίνει ότι σε συνθήκες κοινωνικοοικονομικής κρίσης, περισσεύει η καχυποψία των πολιτών για τη χρηστότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα το φαινόμενο της αθρόας αποστολής Εισαγγελικών παραγγελιών προς τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με αίτημα τη διενέργεια έκτακτων διαχειριστικών ελέγχων, με αφορμή πολλές φορές ανώνυμες ή εντελώς αόριστες καταγγελίες πολιτών για κακοδιαχείριση πόρων του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ως άνω αναφερθείσα Γενική Διεύθυνση έχει ως κύρια αποστολή τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διενεργεί δε προγραμματισμένους ετήσιους ελέγχους, καθώς και έκτακτους ελέγχους μετά από καταγγελίες ή αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή μετά από παραγγελίες των κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών.

Τονίζεται δε, ότι μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2013, είχαν διαβιβασθεί 102 Εισαγγελικές Παραγγελίες από όλη την Επικράτεια. Το γεγονός αυτό συνδυαζόμενο με την ελλιπή στελέχωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας οδηγεί αναπόφευκτά στη ακύρωση της κύριας αποστολής της.

Ο κ. Παντελής σημειώνει ότι κατά το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν σχετικές καταγγελίες, θα πρέπει «να γίνεται ενδελεχής αξιολόγηση του περιεχομένου αυτών, έτσι ώστε για τις υποβαλλόμενες ανωνύμως ή ψευδωνύμως, εφόσον κρίνεται ότι με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτές δεν δικαιολογείται η διερεύνησή τους με παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης, να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφοι 2 και 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του Ν. 4055/2012.

«Για όσες δε καταγγελίες αξιολογούνται ως σοβαρές και άξιες δικαστικής διερεύνησης, εφόσον ο Εισαγγελικός λειτουργός που χειρίζεται την υπόθεση ήθελε κρίνει ότι είναι απολύτως απαραίτητος ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος, αυτός να οριοθετείται σαφώς κατά το αντικείμενό του (τόπο, χρόνο και λοιπές περιστάσεις) στη σχετική παραγγελία, με αναφορά στο πιθανό έγκλημα στην αναζήτηση του οποίου σκοπεί ο έλεγχος και της φύσης του αναζητούμενου εγκλήματος ως κακουργήματος ή πλημμελήματος καθώς και ο πιθανολογούμενος χρόνος παραγραφής», καταλήγει ο Ν. Παντελής.

Σχόλια