Εγκύκλιος απαλλαγής των ΑΜΕΑ από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος

0

Η απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών και συντάξεων που χορηγούνται
σε πρόσωπα με αναπηρία, προβλέπεται σε Εγκύκλιο του  Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Χ. Θεοχάρη.

Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από το φόρο, μεταξύ άλλων κατηγοριών εισοδήματος από μισθωτή εργασία:

α) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας τους,

β) Το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες και

γ) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν σε εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Το εισόδημα που θα απαλάσσεται από το φόρο δε θα υπόκειται σε παρακράτηση.

 

Σχόλια