Εγκύκλιος για κατάσχεση μισθών, ενοικίων και άλλων εισοδημάτων σε οφειλέτες του Δημοσίου

0

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ζητά από τις Εφορίες της χώρας, να προχωρούν σε κατάσχεση μισθών, ενοικίων και άλλων εισοδημάτων των οφειλετών του Δημοσίου, προκειμένου να εισπραχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη.

Η εγκύκλιος, η οποία έχει ήδη αποσταλεί στις Εφορίες, εκδόθηκε μετά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του οποίου η συνδρομή ζητήθηκε, λόγω των προβλημάτων που προέκυπταν κατά την εφαρμογή του μέτρου της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, των ποσών που οφείλονταν στο Δημόσιο.

Το ΝΣΚ, με τη γνωμοδότησή του, ουσιαστικά κατέστησε συνυπεύθυνους, για την απόδοση των σχετικών ποσών στο Δημόσιο Ταμείο και αυτούς με τους οποίους συναλλάσσονται οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη, δίνοντας έτσι το «πράσινο φως» στην Εφορία να προχωρήσει στις κατασχέσεις.

Παράλληλα καθορίζει και τη διαδικασία της κατάσχεσης που πρέπει να ακολουθούν οι Εφορίες, ενώ στα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των οφειλετών, εκτός από την κατάσχεση εισοδημάτων, περιλαμβάνεται η μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας, το πάγωμα μεταβιβάσεων και η αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Σχόλια