Εγκύκλιος για προσλήψεις εκπαιδευτικών

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες του ολοήμερου δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2004-2005, απηύθυνε ο υφυπουργός Παιδείας Γιώργος Καλός.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται οι ειδικότητες εκπαιδευτικών των κλάδων αγγλικής γλώσσας, φυσικής αγωγής, καθώς επίσης για τα αντικείμενα αθλητισμού και χορού, μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής και νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2004 εως και τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2004 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά κλάδο και διδακτικό αντικείμενο, για τη διαδικασία σύνταξης των αξιολογικών πινάκων και των μητρώων κατά κλάδο εκπαιδευτικών των υποψηφίων για πρόσληψη, για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, παρέχονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Σχόλια