Εγκύκλιος για την αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών

0

Στην εγκύκλιό του με θέμα «Σύσταση θέσεων προσωπικού στα Νοσοκομεία», ο Υφυπουργός κ. Ανδρεουλάκος ζητά την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας Πληροφορικής για τη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων.

Ο Υφυπουργός απέστειλε την εγκύκλιο στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρεουλάκο κρίνεται σκόπιμη η πρόβλεψη στα Νοσοκομεία του αναγκαίου αριθμού θέσεων προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, ειδικότητας Πληροφορικής, για τη στελέχωση των Διοικητικών Υπηρεσιών τους στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης ποιοτικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού και της επέκτασης της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε φορείς του δημόσιου τομέα, με κύριο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον πολίτη.

Σχόλια