Εγκύκλιος για την διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρίες

0

Διευκρινίσεις και οδηγίες δίνονται στην υπ’αριθμό 20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τα μέτρα διευκόλυνσης που οφείλουν να λαμβάνουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι ή τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρίες. 

Η οικεία διάταξη της εκλογικής νομοθεσίας (άρθρο 83 παρ.3 του π.δ.26/2012) περιέχει ρύθμιση με γενικό χαρακτήρα, καθώς κατοχυρώνει το δικαίωμα σε κάθε εκλογέα με σωματική αδυναμία να ζητά την βοήθεια του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή της εφορευτικής επιτροπής κατά την ψηφοφορία. Στην πράξη οι εκλογείς με αναπηρίες πρέπει να ψηφίζουν πάντοτε κατά απόλυτη προτεραιότητα, ενώ ειδικά για εκείνους με κινητικές αναπηρίες δίνονται οδηγίες στους δικαστικούς αντιπροσώπους να τους βοηθούν με την πρόσβαση στο χώρο της ψηφοφορίας. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι έχουν διακριτική ευχέρεια να αναζητήσουν και άλλες λύσεις για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τα άτομα με αναπηρίες.

 

 

Σχόλια