Εγκύκλιος για την εκλογική άδεια των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα

0

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό Τ. Β’/ 12.01.2015 η εγκύκλιος σχετικά με τις άδειες που δικαιούνται οι υπάλληλοι του Ιδιωτικού τομέα κατά την περίοδο των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Αναλυτικά, στην Εγκύκλιο προβλέπεται ότι όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος. Ο αριθμός των ημερών άδειας εξαρτάται από την χιλιομετρική απόσταση που πρέπει να καλύψουν οι μισθωτοί για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους από αυτόν. Η εκλογική άδεια λοιπόν μπορεί να είναι από μία (1) ημέρα έως τρεις (3) ημέρες, ενώ αυτή δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.

Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου

 

Εγκύκλιος για την εκλογική άδεια των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα

Σχόλια