Εγκύκλιος για την εκπροσώπηση πολιτών από δικηγόρο, ενώπιον των δημοσίων υπηρεσιών

0

Σύμφωνα με νέα Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/ ΤΔΙ / Φ.Ι5 /29103,29097 – 14.9.2018  οι δικηγόροι εκπροσωπούν τους εντολείς τους ενώπιον διοικητικών αρχών και μόνο με την προφορική εντολή τους, την οποία έχουν λάβει σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων. Στα πλαίσια αυτής, οι δικηγόροι δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα των διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς σχετική εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επαλήθευση της ιδιότητας του Δικηγόρου είτε με την υπογραφή ή την σφραγίδα του  επί των αιτήσεων (για λογαριασμό του εντολέα), είτε η
επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητας, σε περίπτωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης του Δικηγόρου και με τη δήλωση, ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση.

 

Εγκύκλιος εκπροσώπησης από … by on Scribd

Σχόλια