Εγκύκλιος για την φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα υπό τον νέο Κ.Φ.Ε.

0

Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για την φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε., Ν.4172/2013.

Με την Εγκύκλιο διευκρινίζονται αρκετά θέματα που αφορούν την διανομή κερδών επιχειρήσεων με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, την διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, ενώ αναλύεται επίσης η έννοια και οι πληρωμές που ορίζονται ως μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα, ώστε να καθορίζεται ρητά η φορολογική τους μεταχείριση.

Αναλυτικά, ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου

 

Σχόλια