Εγκύκλιος για το αφορολόγητο της πρώτης κατοικίας

0

Εγκύκλιο με διευκρινίσεις για το αφορολόγητο όριο στην απόκτηση πρώτης κατοικίας είτε λόγω δωρεάς, είτε λόγω γονικής παροχής δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με επισημάνσεις του υφυπουργού κ.Α.Μπέζα, ο υπολογισμός του φόρου για οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με δωρεά ή γονική παροχή, τα οποία συντάσσονται από την 1η Μαρτίου 2007 μέχρι και την 30ή Απριλίου 2007, θα γίνεται με βάση τις παλαιές αντικειμενικές αξίες και αφορολόγητα όρια (που ίσχυαν έως τις 28/2/2007). Εφόσον όμως οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εφορίες μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου.

Σημαντικό είναι ότι δεν απαιτείται σύνταξη διορθωτικού συμβολαίου για όσα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία συντάχθησαν μετά την 1η Μαρτίου 2007, για τα οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή πρώτης κατοικίας με βάση τα παλαιά απαλλασσόμενα ποσά.

Σχόλια