Εγκύκλιος με λεπτομερείς οδηγίες για την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών

0

Η εγκύκλιος έχει έκταση 35 σελίδες και περιλαμβάνει ξεχωριστό κεφάλαιο με οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που είναι πιθανόν να ανακύψουν την ημέρα των εκλογών.

Ειδικότερα, δίνονται οδηγίες χειρισμού των εξής περιπτώσεων: διάστασης μεταξύ στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας και στοιχείων καταχωρημένων στον εκλογικό κατάλογο, διπλοεγγεγραμμένων εκλογέων, παραλειφθέντων εκλογέων και ετεροδημοτών, ενώ περιγράφεται λεπτομερέστατα και η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων.

υπ’ αριθ. 19 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Σχόλια