Εγκύκλιος Συμβ/κού Συλλόγου 22/2018-Διαβίβαση ΠΟΛ 1113/2018-Νέες αντικειμενικές αξίες

0

Σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσης σχετικά με τις νέες αντικειμενικές αξίες, κοινοποιήθηκε σήμερα από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο η ΠΟΛ 1113/12-6-18 (Φ.Ε.Κ.2192 τευχ. Β’) με τις νέες Αντικειμενικές Αξίες.

 

Σχόλια