Εγκύκλιος συμψηφισμού οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με το Δημόσιο

0

Ως ένεση ρευστότητας αναμένεται στην αγορά η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που παρέχει τη δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με το Δημόσιο. 

Συγκεκριμένα με την Εγκύκλιο ορίζεται ότι συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα από τους προϊσταμένους εφοριών και τελωνείων βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο με τις απαιτήσεις του οφειλέτη από αυτό.
 

Σχόλια