Εγκύκλιος Τέντε για κατά προτεραιότητα εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς

0

Με εγκύκλιό του προς τους Εισαγγελείς της χώρας, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες ζητεί αφενός να ενημερωθεί επί των εκκρεμών υποθέσεων φοροδιαφυγής και διαφθοράς στο Δημόσιο τομέα και αφετέρου την κατά προτεραιότητα εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων. Συγκεκριμένα, ο Εισαγγελέας του ΑΠ αξιώνει να ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατόν και αναλυτικά για τα στοιχεία και την πορεία των εκκρεμών υποθέσεων σε βάρος υπαλλήλων για εγκλήματα περί την υπηρεσία, που προβλέπονται αυτοτελώς από τον Ποινικό Κώδικα ή και σε συνδυασμό με τον Ν. 3074/2002 (διαφθορά στο Δημόσιο), καθώς και για εγκλήματα φοροδιαφυγής (Ν. 2523/1997, 2065/1992). Ζητεί, παράλληλα, να μεριμνήσουν ώστε η επεξεργασία των υποθέσεων των ανωτέρω κατηγοριών σε όλα τα στάδια καθώς και η εκδίκασή τους να γίνεται κατά προτεραιότητα σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, λόγω της απαξίας των σχετικών εγκλημάτων, τα οποία κυρίως στρέφονται κατά του κοινωνικού συνόλου και βλάπτουν την εθνική οικονομία. Την ίδια ώρα, ο κ. Τέντες αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου : να κινηθούν διαδικασίες ώστε να προβλεφθούν ιδιαίτερες δικάσιμοι, στις οποίες θα προσδιορίζονται και θα εκδικάζονται κατά προτεραιότητα τα ανωτέρω εγκλήματα και να οργανωθούν και να στελεχωθούν τα αρμόδια για το Οικονομικό Έγκλημα Τμήματα των μεγάλων Εισαγγελιών κατά τρόπο ώστε να λειτουργούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. ;

Σχόλια