Εγκύκλιος της Γ.Γ. Δημ. Εσόδων για τους τρόπους κοινοποίησης των οφειλών και των προστίμων

0

Με Εγκύκλιο που εξέδωσε εχθές, 03/12/2014, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καθορίζει τους τρόπους κοινοποίησης της ατομικής ειδοποίησης για τα Δημόσια Έσοδα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ, μετά την καταχώρηση αυτών στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα της Φορολογικής Διοίκησης καθώς και στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων.

Η Εγκύκλιος αφορά ειδικότερα: α) την ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής – υπερημερίας των άρθρων 47 του Ν. 4174/2013 και 7 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ.), β) τις πράξεις προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγραφών και πράξεων που αφορούν στις διαδικασίες ελέγχου, γ) την ατομική ειδοποίηση του άρθρου 4 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ.).

Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.

Ωστόσο,δεν απαιτείται πλέον αποστολή ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ΚΕΔΕ για τους φόρους και τα λοιπά δημόσια έσοδα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ.

 
 

 

Σχόλια