Εγκύκλιος του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

0

Ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Νίκος Παντελής εξέδωσε εγκύκλιο, η οποία έχει αποσταλεί προς τις κατά τόπους Εισαγγελίες της χώρας, με την οποία ζητά να παρέχεται αναλυτική ενημέρωση προς το Υπουργείο Οικονομικών για την πορεία των ποινικών φορολογικών υποθέσεων.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος των φορέων του Υπουργείου, ο κ. Παντελής επισημαίνει προς τους συναδέλφους όλων των βαθμίδων καθώς και προς τους δύο οικονομικούς Εισαγγελείς, κ.κ. Γρ. Πεπονή και Σπ.Μουζακίτη, την ανάγκη ενημέρωσης της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου για τις εκκρεμείς ποινικές φορολογικές-εισπρακτικές υποθέσεις καθώς είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για καταστολή όλων των φορολογικών αδικημάτων.

Τέλος, ο Αντιεισαγγελέας με το διαβιβασθέν έγγραφο σημειώνει την αλλαγή στο καθεστώς που διέπει τη μαρτυρία των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. στις φορολογικές δίκες, η απουσία των οποίων από τα δικαστήρια δεν συνιστά πλέον ποινική παράβαση και γι’ αυτό δεν πρέπει να καταδικάζονται για λιπομαρτυρία, εφόσον έχει εγγράφως ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας ή το δικαστήριο εκ μέρους της ΔΟΥ σχετικά με τη διαδικαστική εξέλιξη της οφειλής, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο.