Εγκύκλιος του υπ. Οικονομικών σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτου

0

Με τις σχετικές οδηγίες προς τις εφορίες και τα τελωνεία τονίζεται ότι από το προϊόν του τιμήματος της αγοροπωλησίαςθα εξοφλούνται πλήρως όλες οι βεβαιωμένε οφειλές, ώστε να εκδίδεται στη συνέχεια το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.Η σχετική βεβαίωση οφειλής θα επισυνάπτεται στο συμβόλαιο μεταβίβασης, ενώ την ευθύνη για την πραγματοποίηση τηςεξόφλησής της θα έχει ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη μεταβίβασης.