Εγκύκλιος του υπουργείου Δικαιοσύνης “παγώνει” όλες τις πληρωμές στα δικαστήρια

0

 

Με κατεπείγουσα Εγκύκλιο του υπουργού Δικαιοσύνης, κ.Ν.Παρασκευόπουλου, η οποία απευθύνεται  προς όλα τα Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τους Δικηγορικούς Σύλλογους της χώρας αναστέλλεται, λόγω ανωτέρας βίας, για όσο διάστημα ισχύει η τραπεζική αργία, η υποχρέωση εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων και ιδίως καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων, τα οποία σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή καταβολής πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή εφ άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής.

Στο τέλος του κειμένου της Εγκυκλίου σημειώνεται χαρακτηριστικά «αυτονόητο είναι ότι με τη λήξη της τραπεζικής αργίας αίρεται και ο σχετικός λόγος ανωτέρας βίας και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών υποχρεώσεων».

To κείμενο της Εγκυκλίου

 

Σχόλια