Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

0

Διευκρινίσεις παρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών στις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τους εκλογείς που – δικαιολογημένα –  δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαϊου 2012. Στην υπ’ αριθμό 16 Εγκύκλιο του Υπουργείου υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι κατ’ αρχήν υποχρεωτική, βάσει όμως της εκλογικής νομοθεσίας εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, όπως : α) αυτοί που έχουν υπερβεί τα 70 έτη, β) αυτοί που την ημέρα ψηφοφορίας βρίσκονται στο εξωτερικό, γ) αυτοί που έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση του ειδικού εκλογικού τμήματος.

Στις εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες κάποιοι εκλογείς δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα περιλαμβάνονται: α) περιπτώσεις εκλογέων που αδυνατούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος για λόγους υγείας, β) περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στους οποίους λόγω σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης δεν μπορεί να επιτραπεί να αφήσουν την υπηρεσία τους.
 

Σχόλια