Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τις προσλήψεις προσωπικού από τους δήμους

0

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών οδηγεί στην πλήρη απελευθέρωση των προσλήψεων στους δήμους, οι οποίοι θα διενεργούν πλέον μόνοι τους τις σχετικές διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων όλων των κατηγοριών προσωπικού.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται πως στο εξής δεν θα απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπουργική επιτροπή για τις προσλήψεις διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ενώ ο αριθμός των θέσεων μόνιμου προσωπικού, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα θα εγκρίνονται από τα δημοτικά συμβούλια και στη συνέχεια θα εκδίδεται η σχετική προκήρυξη. Η μοναδική προϋπόθεση που τίθεται είναι η πρόβλεψη σχετικών κονδυλίων στους προϋπολογισμούς των δήμων.

Παράλληλα, η εγκύκλιος ρυθμίζει το ζήτημα της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία ορίζοντας πως εάν προκύψουν έκτακτες ανάγκες σε προσωπικό για τα έργα αυτά, ο δήμος μπορεί να προχωρεί στην έκδοση προκήρυξης. Ωστόσο, η διάρκεια απασχόλησης της κατηγορίας αυτής προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 135 εργάσιμες ημέρες ετησίως, ενώ δεν επιτρέπεται και η ανανέωση των συμβάσεων.

Σχόλια