Εγκύκλιος του Υπ.Οικονομικών: Διαδικασία είσπραξης, βεβαίωσης, απόδοσης και επιστροφής του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ)

0

Δόθηκε στη δημοσιότητα η Εγκύκλιος 1101 /13-03-2013 [PDF] του Υπουργείου Οικονομικών για τον καθορισμό του τρόπου είσπραξης, βεβαίωσης, απόδοσης κι επιστροφής του ειδικού τέλους ακινήτων και των συναφών θεμάτων μαζί με τα υποδείγματα αιτήσεων και αποφάσεων απαλλαγής από αυτό.

Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι φορολογούμενοι που δικαιούνται απαλλαγής (π.χ πολύτεκνοι, άνεργοι κλπ) θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (υποβολή δήλωσης ακινήτων, φορολογία εισοδήματος κλπ) ενώ αναφέρονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Σχόλια