Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τους μετανάστες

0

Τη δυνατότητα να εκδώσουν άδεια διαμονής και όσοι μετανάστες υπέβαλαν εκπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης μετά τις αρχές του 2006 και μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2007, παρέχει με εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αποκτήσουν τη νέα άδεια, θα πρέπει να καταθέσουν και 50 ευρώ πρόστιμο για κάθε μήνα καθυστέρησης από τη λήξη της προηγούμενης, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν οι αιτήσεις ανανέωσης υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, επειδή η προηγούμενη άδεια επιδόθηκε αφού είχε λήξει ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Παράλληλα, παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς του συνόλου των ενσήμων που απαιτούνται (και όχι μόνο του 20%) και σε όσους υπέβαλαν αίτηση έκδοσης άδειας από 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι 23 Φεβρουαρίου 2007, ενώ, ως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στη χώρα αποκτούν επίσης δυνατότητα νομιμοποίησης των ανήλικων τέκνων τους, με την υποβολή αίτησης οικογενειακής επανένωσης και υπό τις προϋποθέσεις πως φοιτούν σε σχολεία της χώρας ή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά δεν δηλώθηκαν στην οικεία περιφέρεια εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.