Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά

0

 

Ο απερχόμενος υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος, εξέδωσε στις 27/01/2015 εγκύκλιο με την οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπορούν αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι ή άθρησκοι μαθητές να απαλλαγούν από την παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, του ίδιου του μαθητή, αν είναι ενήλικος, ή και των δύο γονέων του,αν είναι ανήλικος, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει, εκτός αν το επιθυμεί.

Η εγκύκλιος απεστάλη σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων για τη χορήγηση νόμιμης απαλλαγής του μαθητή από το μάθημα των θρησκευτικών.

Σχόλια