Εγκύκλιος υπ. Οικονομικών: Ποινική δίωξη για χρέη άνω των 5.000 ευρώ στο Δημόσιο

0

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Χ. Θεοχάρης, με εγκύκλιό του [PDF], παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων για τη μη καταβολή των χρεών προς το Δημόσιο.

Ο κ. Θεοχάρης επισημαίνει ότι όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις Δ.Ο. Υ. χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης.

Η ποινική δίωξη θα υποβάλλεται εφόσον, τα βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 ευρώ και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής του ποσού. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ., αλλά, αντίθετα, εντάσσεται στις ενέργειες που ασκούνται κατά δέσμια αρμοδιότητα».

Στη συνέχεια, με την ΠΟΛ 1037/22.02.2013 [PDF], ο Γ.Γ Δημοσίων Εσόδων παρέχει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής των φορολογούμενων σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Δημόσιο. Αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν οι φορολογούμενοι ενώ σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής είναι να έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο παράβολο.

Σχόλια