Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ν.4061/2012 σχετικά με τις δασικές εκτάσεις

0

Οδηγίες για την εφαρμογή του ν.4061/2012 (ΦΕΚ Α’66) παρέχονται σε Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς όλες τις Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της χώρας. Οι οδηγίες αναφέρονται σε διατάξεις για τις δασικές εκτάσεις, οι οποίες περιελήφθησαν στο ν.4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι από την ισχύ του ν.4061/2012, όλες οι εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα και αυτές που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δεν διέπονται από το ειδικό καθεστώς διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας (ως δασικές εποικιστικές εκτάσεις). Αρκεί δηλαδή η διαπίστωση του δασικού χαρακτήρα της έκτασης για την εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι για την παραχώρηση ακινήτων που ανήκουν στην διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, όταν πρόκειται να διατεθούν για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, ενώ απαιτείται η έκδοση για τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο 4 παρ.5 του νόμου, μέχρι να δημοσιευθούν οι δασικοί χάρτες της χώρας. Με το σκεπτικό ότι οι εκτάσεις που υπάγονται στη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν θα μπορούσαν να είναι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, ο νομοθέτης έκρινε ότι αρκεί η διαπίστωση της διαχείρισης αυτών από το εν λόγω Υπουργείο, για να παραχωρηθούν με τις σχετικές διατάξεις. Για τη διασφάλιση των ενεργειών όμως, και για να μην υπάρξουν ασάφειες ως προς την εφαρμογή ή μη της δασικής νομοθεσίας για τις εκτάσεις αυτές, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες που σχεδιάζουν την παραχώρηση των εκτάσεων, πριν την εκκίνηση των διαδικασιών παραχώρησης να πληροφορούν τις οικείες δασικές υπηρεσίες για την πρόθεσή τους αυτή, διαβιβάζοντας τα αναγκαία στοιχεία.

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ν.4061/2012 σχετικά με τις δασικές εκτάσεις

 

Σχόλια