Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών απο το Υπουργείο Εσωτερικών

0

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την Εγκύκλιο για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών > Link Εγκύκλιος

Επίσης, δημοσιεύθηκαν οι εκλογικού περιεχομένου Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών  για τον ορισμό της μορφής και των διαστάσεων των ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών > Link Εγγράφων, καθώς και για τον ορισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή > Link Eγγράφου

Σχόλια