Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με προτάσεις προς 12 υπουργεία

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε ένα σύνολο προτάσεων – νομοθετικών, οργανωτικών και λειτουργικών – προς διάφορα υπουργεία, με στόχο την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, την αύξηση της διαφάνειας στη διοικητική δράση και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση [PDF] της Ανεξάρτητης Αρχής, με την ειδική έκθεση [PDF] παρουσιάζονται συνολικά ογδόντα (80) προτάσεις χαμηλού δημοσιονομικού κόστους προς δώδεκα (12) υπουργεία, ενώ επισημαίνεται ότι η υλοποίηση αρκετών εξ αυτών απαιτεί τροποποίηση νόμου ή άλλη κανονιστική ρύθμιση. Ειδικότερα, αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης, προτείνεται η τροποποίηση διατάξεων του Αστικού Κώδικα ως προς την διαδικασία αναγνώρισης τέκνου γεννημένου εκτός γάμου προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα αναγνώρισης στα ληξιαρχεία χωρίς συμβολαιογραφική πράξη, αν και ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Αντ. Ρουπακιώτης έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν μεταβολές στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

Επίσης, ζητείται η έναρξη λειτουργίας ειδικών οικογενειακών δικαστηρίων με απώτερο σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Προτείνεται, ακόμα, η θέσπιση μιας ειδικής διαδικασίας σε περιπτώσεις προσβολής της πατρότητας με τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τέλος, προβλέπεται η άρση του απορρήτου της πειθαρχικής διαδικασίας των Δικηγορικών Συλλόγων για τον καταγγέλοντα.

Σχόλια