Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την κατάρτιση ν/σ για τη δημιουργία μονάδων μέριμνας νέων

0

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης συστήνεται ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με:
“αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη δημιουργία μονάδων μέριμνας νέων, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου του Θεοδώρου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο,

2. Καλλιόπη Σπινέλλη του Ευαγγέλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας – Σωφρονιστικής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

3. Φωτεινή Αθανασίου του Χαραλάμπους, Εφέτη Αθηνών, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών,

4. Αγγελική Πιτσελά του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας – Σωφρονιστικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

5. Όλγα Θεμελή του Χρήστου, Επίκουρη Καθηγήτρια Eγκληματολογικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,

6. Ευαγγελία Κογιαννάκη του Στυλιανού, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιμελητών Ανηλίκων της Διεύθυνσης Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθήνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

7. Σταματίνα Πούλου του Αναστασίου, Διδάκτορα Νομικής, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής θα εκτελεί η Αθηνά Χατζηαθανασίου του Βασιλείου, μετακλητή υπάλληλος στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

ΙΙ) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται”.

Σχόλια