Ειρ. Θεσσαλονίκης: Όρισε μηδενική καταβολή δόσεων σε υπερχρεωμένο δανειολήπτη

0

Ειρηνοδίκης στη Θεσσαλονίκη χορήγησε προσωρινή διαταγή [Link] σε υπερχρεωμένο δανειολήπτη, με την οποία προβλέπεται απαγόρευση, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, κάθε μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης, συμπεριλαμβανόμενης και της αναγκαστικής εκτέλεσης των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος από τις καθ’ ου τραπεζικές εταιρείες, υπό τον όρο της μη μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης του.

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, ο αιτών είναι διαζευγμένος με ένα ανήλικο τέκνο και εργάζεται ως οδηγός στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται σε 1.400 ευρώ ενώ οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς πέντε (5) τραπεζικά ιδρύματα αγγίζουν τα 182.260,59 ευρώ. Το μόνο περιουσιακό στοιχείο που έχει στην κυριότητά του είναι ένα διαμέρισμα, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του. Ο υπερχρεωμένος δανειολήπτης ζήτησε τη συνδρομή του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, δικηγόρος του οποίου χειρίστηκε την υπόθεση.

Η Ειρηνοδίκης, με βάση τα ανωτέρω, όρισε μηδενική μηνιαία καταβολή δόσεων έως τον Ιούνιο του 2015, ημερομηνία κατά την οποία έχει οριστεί η δικάσιμος της αίτησης.

Ειρ. Θεσσαλονίκης: Όρισε μηδενική καταβολή δόσεων σε υπερχρεωμένο δανειολήπτη by LawNet

Σχόλια