Ειρ. Αλεξάνδρειας Ημαθίας: Αρνητική απόφαση για ρύθμιση οφειλών άνεργου δανειολήπτη

0

Αρνητική για τον δανειολήπτη ήταν η απόφαση του Ειρηνοδικείου της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, το οποίο όρισε μηνιαία δόση 200 ευρώ το μήνα για τα χρέη του προς τις τράπεζες. 

Ο δανειολήπτης είναι άνεργος και το μοναδικό του εισόδημα είναι 360 ευρώ.

Ο Eιρηνοδίκης απέρριψε ως αόριστη την αίτηση διότι, όπως αναφέρει, δεν περιελάμβανε τα πραγματικά περιστατικά τα οποία τον οδήγησαν στην υπερχρέωση. «Με το σκεπτικό αυτό», αναφέρεται στην απόφαση του Ειρηνοδίκη, «δεν θα σημειωθεί εκμετάλλευση του νόμου 4161/2013 από τους δανειολήπτες, αλλά και δεν θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα» σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος.

Με αφορμή την εν λόγω απόφαση η δικηγόρος – συνεργάτης του Σύλλογου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος, κα Δέσποινα Βαλλίδου, αναφέρει στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: «Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν υποχρεώνει την περιγραφή του λόγου της υπεχρέωσης εξαιτίας του οποίου ο οφειλέτης οδηγήθηκε σε αδυναμία αποπληρωμής του δανείου του. Δεν είναι λόγος αυτός για απόρριψη της αίτησης. Τα πραγματικά περιστατικά περιγράφηκαν, αναλύθηκαν κι αποδείχθηκαν κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής» και συμπληρώνει πως «παρατηρείται σκλήρυνση της στάσης των Ειρηνοδικών απέναντι στους υπερχρεωμένους πολίτες που προσφεύγουν στο νόμο. «Είναι αδιανόητο ένας Ειρηνοδίκης να αναφέρει ως λόγο απόρριψης μίας αίτησης προσωρινής διαταγής την προστασία του τραπεζικού συστήματος».
 

Σχόλια