Ειρ. Βάμου (υπ.αρ. 6/2016): Κούρεμα χρέους κατά 82 τοις εκατό, για πολύτεκνη μητέρα

0

 

Ως ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η υπ. αρ. 6/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βάμου, βάσει της  οποίας επετεύχθη η ένταξη στο Ν.3869/2010, (Ν. Κατσέλη) ακόμη μιας δανειολήπτριας – πολύτεκνης μητέρας – η οποία δικαιώθηκε και ρυθμίζει οριστικά τις οφειλές της, “κουρεύοντας” το χρέος της κατά 82%.

Συγκεκριμένα και  σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται για οφειλέτρια, ηλικίας 65 ετών, η οποία  εργάζεται  ως λαντζιέρα σε ταβέρνα και τα εισοδήματα της ,  ανέρχονται κατά μέσο όρο, στο ποσό των 535 ευρώ, μηνιαίως. Η εν λόγω δανειολήπτρια, είναι  σε διάσταση με το σύζυγο της και χωρίς οικονομική ενίσχυση από εκείνον. Από το γάμο της έχει αποκτήσει τέσσερα τέκνα, που είναι ενήλικα και δεν εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς τους. Το εισόδημά της έχει μειωθεί δραματικά συνεπεία των τεράστιων περικοπών στα πλαίσια των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν ληφθεί, κατά την τελευταία πενταετία. Επίσης, η δανειολήπτρια – αιτούσα δεν διαθέτει περιουσιακά  στοιχεία στην  κυριότητα της.

Το συνολικό ύψος των οφειλών της εν λόγω δανειολήπτριας ανερχόταν στο ποσό των 26.625,72 ευρώ, σε δύο συνολικά Τράπεζες. Το Ειρηνοδικείο Βάμου, σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, αναγνώρισε τη δραματική μεταβολή των συνθηκών και την ουσιαστική μείωση του εισοδήματος της δανειολήπτριας. Σύμφωνα με αυτά αποφάσισε  να κάνει δεκτή την αίτηση της δανειολήπτριας ρυθμίζοντας τις οφειλές της, Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε να καταβάλει συνολικά  μόνο το ποσό των 4.800 ευρώ, διαγράφοντας το υπόλοιπο των 26.625,72 ευρώ.

Σχόλια