Ειρ. Ηρακλείου : 40 ευρώ μηνιαία δόση για οφειλέτη 243.397 ευρώ

0

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου αναγνώρισε στο πρόσωπο άνεργου δανειολήπτη, πατέρα δύο ανηλίκων τέκνων, με οφειλές σε δύο τραπεζικά ιδρύματα συνολικού ύψους 243.397 ευρώ και χωρίς εισοδήματα στο όνομά του, την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος 3869/2010 για την ένταξη στις προστατευτικές του διατάξεις.

Δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το Ειρηνοδικείο έκανε δεκτό το αίτημά του για χορήγηση προσωρινής διαταγής και διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος του και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησής του. Όσον αφορά στην εκπλήρωση των δανειακών του υποχρεώσεων, του καθόρισε μηνιαία δόση 40 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενη μεταξύ των δύο τραπεζών.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης χαιρετίζει τη συγκεκριμένη απόφαση και κάνει ειδική μνεία στην πράξη του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου για συντόμευση της ημερομηνίας δικασίμου, πράξη που “θα απαλλάξει τον οικονομικά αδύναμο δανειολήπτη από το άγχος της υπερχρέωσης και θα του επιτρέψει να αρχίσει μια νέα κοινωνική και οικονομική ζωή”.

 

Σχόλια