Ειρ. Ηρακλείου: 50 ευρώ μηνιαία δόση για συνταξιούχο οφειλέτη 86.418 ευρώ

0

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου αναγνώρισε στο πρόσωπο συνταξιούχου, πρώην δημοσίου υπαλλήλου καθαρίστριας, πολύτεκνης μητέρας με πέντε παιδιά, με οφειλές σε τέσσερις Τράπεζες και ένα Πιστωτικό Ταμείο ύψους 86.418 ευρώ και με μοναδικό εισόδημα της οικογένειάς της τη σύνταξη των 500 ευρώ, την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Ν.3869/2010 για την ένταξη στις προστατευτικές του διατάξεις.

Δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το Ειρηνοδικείο έκανε δεκτό το αίτημά της για χορήγηση προσωρινής διαταγής και διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησής της. Όσον αφορά στην εκπλήρωση των δανειακών της υποχρεώσεων, καθόρισε μηνιαία δόση 50 ευρώ μηνιαίως για 36 μήνες και συνέχιση της καταβολής ποσού 150 ευρώ, αφού υπάρχει αίτημα μη ρευστοποίησης της μοναδικής κατοικίας ¨της οικογένειας, στην οποία είναι συνιδιοκτήτρια κατά 50%, μέχρι την εκδίκασης της κυρίας αίτησης.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που συνέδραμε δικαστικά τη συγκεκριμένη δανειολήπτρια, χαρακτηρίζει εξαιρετικής σημασίας το γεγονός ότι το Ειρηνοδικείο διέταξε την μη παρακράτηση από την σύνταξη της των καθορισμένων δόσεων, ούτε για τις οφειλές στην τράπεζα ούτε για τις αντίστοιχες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τη διατήρηση του εφάπαξ βοηθήματος ύψους 20.000 ευρώ,που έλαβε από τον συνταξιοδοτικό της φορέα, προς συντήρηση της οικογένειας της.
 

Σχόλια