Ειρ. Ηρακλείου: Κούρεμα χρέους κατά 76 τα εκατό και διάσωση κύριας κατοικίας δανειοληπτών

0

Mε την υπ’ αριθμόν 463/2014 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, ”κούρεψε” κατά 76% χρέος 741.539,72 ευρώ οικογένειας, ρύθμισε τις υπόλοιπες οφειλές και εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία της.

Αναλυτικά, και σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι οφειλέτες είναι μέλη, πρόκειται για δανειολήπτες ιδιωτικούς υπαλλήλους, με δύο ανήλικα τέκνα και οφειλές σε τέσσερις τράπεζες, είτε ως οφειλέτες είτε ως εγγυητές αλλήλων, ύψους 741.539,72 ευρώ, το οποίο με την παρούσα απόφαση, μειώνεται κατά 561.296,52 ευρώ.

Οι εν λόγω δανειολήπτες, ζήτησαν να ενταχθούν στον ν. 3869/2010, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων τους και της αδυναμίας να πληρώσουν τις οφειλές τους.
Οι πιστώτριες τράπεζες αρνήθηκαν τις αιτήσεις, προτείνοντας ενστάσεις αοριστίας, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από το δικαστήριο, καθώς τα πραγματικά περιστατικά απέδειξαν πως η αδυναμία των δανειοληπτών δεν οφείλεται σε δόλο, αλλά στην γενικότερη οικονομική συγκυρία και τη μείωση των εισοδημάτων τους.

Το εισόδημα και των δύο συζύγων, προέρχεται από την μισθοδοσία τους, ως ιδιωτικοί υπάλληλοι και φτάνει συνολικά τα 2.151,22 ευρώ μηνιαίως. Το ποσό που είναι αναγκαίο μηνιαίως, για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους εκτιμήθηκε από το δικαστήριο σε 1.400 ευρώ.
Ο σύζυγος διαθέτει α) το 50% μονοκατοικίας 148 τ.μ. και βοηθητικού χώρου 115,63 τ.μ. β) το 50% από οικόπεδο 433,97 τ.μ. γ) το 50% μονοκατοικίας 145,54 τ.μ. δ) το 50% μονοκατοικίας 67 τ.μ. ε) το 50% από οικόπεδο επιφάνειας 80 τ.μ. ζ) πέντε αγροτεμάχια μονοετούς καλλιέργειας, ένα αγροτεμάχιο με ελαιόδενδρα και δύο Ι.Χ.

Η σύζυγος διαθέτει α) το 50% μονοκατοικίας 148 τ.μ. και βοηθητικού χώρου 115,63 τ.μ. β) το 50% από οικόπεδο 433,97 τ.μ., το 50% οικοπέδου 291,00 τ.μ. και ένα Ι.Χ.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, με την υπαρ. 463/2014 απόφαση του:

1) Διατάσσει την συνεκδίκαση των αιτήσεων και των δύο συζύγων για μείωση εξόδων
2) Χορηγεί πενταετή περίοδο χάριτος
3) Ρυθμίζει τα χρέη των δανειοληπτών με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες τους επί μία πενταετία
4) Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων, συνιδιοκτησίας κατά ποσοστό 80% του αιτούντος και 20% της αιτούσας
5) Υποχρεώνει τους αιτούντες να καταβάλλουν εις ολόκληρο έκαστος για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας τους για 10 έτη (120 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των 559,03 ευρώ

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που ως αρμόδιος Φορέας συνέδραμε την οικογένεια των δανειοληπτών, θεωρείται σημαντική απόφαση καθώς διασώθηκαν και άλλα ακίνητα που η οικογένεια των δανειοληπτών έχει στην κατοχή της, αποδεικνύοντας ότι στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά εντάσσονται και εκείνοι που διαθέτουν ακίνητη περιουσία, πέραν της πρώτης κατοικίας.

Σχόλια